Östman Trading

ÖSTMAN THERMO LOGISTICS

Vi är ett företag med lång erfarenhet av livsmedelsbranchen. Till vår verksamhet hör transportering, lagring, infrysning samt hantering av livsmedel. Ab Östman Trading Oy sköter också SIA Glass försäljningen och marknadsföringen i Finland.

Mera information om SIA glass försäljningen i Finland finns på adressen: www.siajaatelo.fi

oiva