Östman Trading

LAGRING

I ett fryslager skall temperaturen hållas under minus 20 °C eller helst ännu kallare. Detta gäller för frysta livsmedel. För att tillgodose detta behövs speciell utrustning samt utrymmen där frysta livsmedel lagras i den ideala temperaturen som inte får överstiga minus 18 °C i något skede.

Östman Tradings nya fryslager blir färdigt vid Indola Industriområde i Karleby i slutet av 2019. Varulagret har då en kapacitet på ca. 4500 pallar och är utrustad med den modernaste hyll- och kylteknik (kylning med koldioxid), allt för att våra kunders varuflöde och varuhantering skall löpa smidigt och säkert. För att minska miljöbelastningen strävar vi till att producera så mycket som el som möjligt med hjälp av solpaneler.  Östman Trading har nu genom det egna, nya fryslagret, tillräcklig kapacitet för att hantera det ständigt växande varuflödet som passerar via företaget.

Idag kan Östman Trading fullt ut tjäna som ett logistikcenter för frysta livsmedel. Fryslager med motsvarande kapacitet finns inte i Karlebynejden. Därför vill vi vid Östman Trading erbjuda nya helhetstjänster angående frysvarulagring samt logistik till företagskunder på ett område mellan Uleåborg och Vasa. Östman Trading har också ett kyl-lager +5 °C som fungerar som terminal för den dagliga varuflödet. I augusti 2019 färdigställdes en ny frystunnel för infrysning av livsmedel, så att vi kan erbjuda en helhetslösning för logistik för livsmedelsindustrin.