Östman Trading

TJÄNSTER


– Kyl och- frystransporter +5°C och -21°C
– Lagring av kyl och Frysta livsmedel +5°C och -21°C
– Hantering av kyl och frysta livsmedel +5°C och -21°C
– Infrysning av livsmedel (med hjälp av nyligen byggda frystunnel) -32°C
– Helhetsservice av kyl och frys logistik

Ett nytt fryslager med kapacitet på ca. 3500 pallplatser blir klart i slutet av år 2019. I samband med utvidgningen så byggs också ett nytt kyllager för livsmedel. Från och med augusti 2019 så kan vi också erbjuda infrysning av livsmedel i vår nya frystunnel.